KAFKÁČ KULTURNÍ CENTRUM

KAFKA = KAVKA BUDE KAŽDÝ ZÁŘIOVÝ DEN (2015) PRO NÁVŠTĚVNÍKY “SNÁŠET” RŮZNÉ TÉMATICKÉ SPOLEČENSKÉ A EDUKATIVNÍ PROGRAMY.

Kafkův dům, náměstí Franze Kafky 3, Praha 1

OTEVÍRACÍ DOBA

Výstava Dominika Mareše

pondělí až neděle: 10:00h – 19:00h

Kavárna KAFÁČ: 12:00h – 00:00h

Klub KAFKÁČ: 20:00h – 03:00h

díky: www.svoboda-williams.com

POP- UP café „KAFÁČ“

V prostorách kavárny „Kafáč“, která je umístěna v přízemí Kafkova
domu, budou během dne probíhat workshopy primárně zaměřené na
dětského návštěvníka. Děti budou mít možnost si vyzkoušet různé animační techniky s profesionály z oboru, namalovat si obrázek nebo si jen hrát. Dospělí návštěvník si během toho bude moci dopřát výbornou kávu s dalším občerstvením a odpočinout si v krásných a inspirativních
prostorách Kafkova domu. V blížících se večerních hodinách se prostory kavárny plynule promění v kulturní dějiště pro dospělé (filmové projekce, divadlo, přednášky, diskuze, workshopy, koncerty).

díky: www.svoboda-williams.com

POP-UP Club „KAFKÁČ“

Podkrovní zázemí Kafkova domu nabídne lidem večerní zábavu a kulturní
program. V prostorách budou probíhat hudební vystoupení
různých kapel, DJ’s, filmové projekce evropských filmů a v neposlední
řadě divadelní či cirkusová vystoupení. Návštěvníci si budou moci
na dvou barech zakoupit alkoholické i nealkoholické nápoje a studené
občerstvení.

díky: www.svoboda-williams.com